เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้ง ปี 2566
มะเขือเทศแปรรูป พืชใช้น้ำน้อย ผลตอบแทนสูง