ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

มันสำปะหลัง
ภาพจาก : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพจาก : สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02fH8eZtUbeNGfAYpaVWkf5F3mXGZQ9gmFCpeNjqUybUzVTHMzYYkFYuBuDv1GKLSTl&id=100082879928161