ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


มาตรฐานชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช

เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063968557948

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

วิธีตรวจสอบเชื้อราที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืช เบื้องต้น ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย และเชื้อราเมตาไรเซียม

1. การตรวจสอบเชื้อเบื้องต้น (ตรวจทั่วไปด้วยตาเปล่า)

 • เชื้อราไตรโคเดอร์มา มีสีเขียวเข้ม ไม่มีสีอื่นปน
 • เชื้อราบิวเวอเรีย มีสีขาว ไม่มีสีอื่นปน
 • เชื้อราเมตาไรเซียม มีสีเขียวหม่น (เขียวขี้ม้า) ไม่มีสีอื่นปน
 • เชื้อราไตรโคเดอร์มา เห็นเป็นผงฟุ้งสีเขียว
 • เชื้อราบิวเวอเรีย เห็นเป็นผงฟุ้งคล้ายแป้งสีขาว
 • เชื้อราเมตาไรเซียม เห็นเป็นผงฟุ้งคล้ายแป้งสีเขียวหม่น (เขียวขี้ม้า)

2. การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์

 • ลักษณะสปอร์เชื้อราไตรโคเดอร์มา กลม ใส สีเขียวอ่อน
 • ลักษณะสปอร์เชื้อราบิวเวอเรีย กลม ใส สีขาว
 • ลักษณะสปอร์เชื้อราเมตาไรเซียม เป็นแท่ง ใส สีเขียวอ่อน

3. ภาชนะบรรจุภัณฑ์ (ดูลักษณะบรรจุภัณฑ์ด้วยตาเปล่า)

 • ลักษณะถุงบรรจุภัณฑ์ : ปิดมิดชิด ไม่ฉีกขาด ไม่รั่ว ไม่มีหยดน้ำ หรือไอน้ำเกาะ
 • เชื้อ จะต้องเก็บไว้ในที่เหมาะสม ไม่โดนแสงแดดโดยตรง
 • เชื้อสดหรือเชื้อพร้อมใช้เก็บในอุณหภูมิห้อง ไม่เกิน 30 วัน ยกเว้นเชื้อราไตรโคเดอร์มาไม่ควรเก็บเกิน 7 วัน
 • หัวเชื้อ เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา ไม่เกิน 3 เดือน

ที่มา : วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 56 ฉบับที่ 311 กรกฎาคม-สิงหาคม 2566