ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

มาพบกันที่สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ในงาน “เกษตรสร้างชาติ” 
 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561
09.00 – 20.00 น.

👨‍🌾 ชมการประกวดแข่งขัน
👩‍🌾 การจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพดีจากเกษตรกรทั่วประเทศ
👨‍🌾 การเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ
👩‍🌾 นิทรรศการและความรู้เพื่อประกอบอาชีพเกษตร
👨‍🌾 การอบรมฝึกอาชีพ ในวาระที่กรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี