ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ได้กรุณาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน DOAE FARMBOOK และ DOAE SMARTCHECK กับสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร AM1386 ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560

DOAE FARMBOOK และ DOAE SMARTCHECK

ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ได้กรุณาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน DOAE FARMBOOK และ DOAE SMARTCHECK กับสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร AM1386 ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560

โพสต์โดย Digital DOAE บน 13 ธันวาคม 2017