ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ระวัง การรับประทานผัก-ผลไม้ ถ้ายังไม่รู้จักการเลือกซื้อและวิธีลดสารตกค้าง

ผัก-ผลไม้ เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย แต่ก็มักพ่วงมาด้วยสารเคมีตกค้าง แล้วจะทำอย่างไรให้เราบริโภคผัก-ผลไม้ได้อย่างปลอดภัย มาหาคำตอบในโพสนี้กันเลยค่ะ