ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป ) จำนวน 250 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายใต้) จำนวน 5 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.person.doae.go.th/person2011/sites/default/files/new60/select/test/annouce1.pdf