ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร รับสิ่งของพระราชทาน จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระพบรมศพฯ ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า