รายชื่อห้องสมุดโรงเรียน/มหาวิทยาลัย/วัด/ชุมชน ที่ได้รับเอกสารคำแนะนำ

สามารถแจ้งที่อยู่ให้จัดส่งเอกสาร พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ได้ที่เพจศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร  https://www.facebook.com/esc.agri.ext/inbox