ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

รูปแบบการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ : พระลานWebsite : http://www.phralan.in.th/Facebook : https://www.facebook.com/phralanofficialYouTube : https://www.youtube.com/channel/UCS3fYkIgWz-dl9U54vHcvXg