ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

รู้จักศัตรูธรรมชาติ แมลงวันดอกไม้

จัดทำโดย: ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066508688430&ref=page_internal

แมลงวันดอกไม้ เป็นศัตรูธรรมชาติอีกชนิดที่ ในระยะตัวหนอนเป็นตัวห้ำ กินเหยื่อได้หลายชนิดขึ้นอยู่กับชนิดของแมลงวันดอกไม้ โดยเฉพาะเพลี้ยอ่อน จะเป็นอาหารที่พวกมันชอบมาก ลักษณะเด่นของแมลงวันดอกไม้ตัวเต็มวัย ตรงที่ลำตัวมักมีจุด หรือ ลายเส้น สีเหลืองสีน้ำตาลและสีดำ ตัวหนอนมีสีเขียว น้ำตาล เข้าดักแด้คล้ายหยดน้ำบริเวณใบพืช