ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหารและคณะข้าราชการตัวแทนกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก คุณภาพชีวิตดี มีความสุข