ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร