ลงทะเบียนจิตอาสา ณ สำนักพระราชวัง

วันที่ 29 กันยายน 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

© 2019 ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร | ScrollMe by AccessPress Themes