ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เมื่อเลือกซื้อผักมาแล้ว🛒ควรล้างให้สะอาดทุกครั้ง💦เพื่อลดปริมาณสารเคมีตกค้างที่ปนเปื้อนมากับผักให้ลดน้อยลง👍
เพียงแค่เราเลือกวิธีการล้างผักตามความเหมาะสม ก็จะได้ทานผักอย่างปลอดภัยและสบายใจแล้วละค่ะ🥗