ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพร้อมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ (World Soil Day 2016) พร้อมชมนิทรรศการน้อมรำลึกถึงจอมปราชญ์แห่งการพัฒนาที่ดิน โดยแสดงพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริเรื่องดิน การจัดแปลงสาธิตเกษตรทฤษฏีใหม่ ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการดิน น้ำ พืชอย่างยั่งยืน แปลงปลูกถั่ว และแปลงปลูกปอเทือง การบริการตรวจสอบดิน และให้คำแนะนำการจัดการดิน จากนั้นเยี่ยมชมการจัดตลาดนัดสินค้าเกษตร และสินค้าแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

ทีมา www.facebook.com/moacimage