ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ขอเชิญร่วมงาน วันผึ้งโลก ครั้งที่ 6

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี

“ผึ้ง แมลงตัวเล็ก ประโยชน์ยิ่งใหญ่ ธรรมชาติยั่งยืน”

กิจกรรมภายในงาน พบกับ

การอภิปรายคณะ เรื่อง “ชันโรงสุดยอดนักผสมเกสร เส้นทางอาชีพสู่สินค้าเพื่อสุขภาพ”

การจัดนิทรรศการทางวิชาการของแมลงช่วยผสมเกสร

การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

การจัดแสดงและแนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์จากผึ้งของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร

และอย่าลืมติดตามรับชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิดงาน วันผึ้งโลก ครั้งที่ 6

ผ่าน FB: กรมส่งเสริมการเกษตร https://www.facebook.com/pr.doae ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 กันนะคะ