เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยได้จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรคณะที่ปรึกษาและคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร กิจกรรมการประกวดการแต่งกายชุดไทยย้อนยุคแบบหมู่คณะ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน
Cr ภาพ : Jaws / Denpong