ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


สัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีแห่งตาลโตนดวิถีชีวิตชุุมชน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำตาลโตนดบ้านดงห้วยหลวง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลโตนดที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากในพื้นที่ มีต้นตาลขึ้นอย่างหนาแน่น อีกทั้งน้ำตาลโตนดยังเป็นส่วนผสมหลักในการทำอาหารและขนมหวานเมืองเพชรที่ขึ้นชื่อ และยังเป็นสินค้า GI ของจังหวีดเพชรบุรี อีกด้วย

จุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจ

  • ตามรอยตาล เยียนวิถีชุมชน
  • เที่ยวชมและเรียนรู้ไปกับแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชน
  • พักโฮมสเตย์แลทุ่งนาแบบชิล ๆ

สินค้าท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์

  • น้ำตาลโตนดแท้ (สินค้า GI ของจังหวัดเพชรบุรี) น้ำตาลสด
  • ขนมตาล ขยมหม้อแกงน้ำตาลโตนดในกระบอกไม้ไผ่
  • ผลิตภัณฑ์จักสานจากใบตาล เช่น พัด ตระกร้า กระเช้ารูปแบบต่าง ๆ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

ที่มา : วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 56 ฉบับที่ 311 กรกฎาคม-สิงหาคม 2566