ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระบบควบคุมการให้น้ำแปลงเกษตรด้วยระบบอัจฉริยะ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง รับสม้ครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบควบคุมการให้น้ำแปลงเกษตรด้วยระบบอัจฉริยะ (HandySense) เรียนรู้เทคโนโลยีที่จะนำมาช่วยให้เกิดความสะดวก ตอบโจทย์เกษตรกรรุ่นใหม่ ช่วยในการจัดการด้านการเกษตร ทั้งน้ำ ดิน และการบำรุงดูแลรักษาแปลง รุ่นที่ 2 จัดอบรมในวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 และ รุ่นที่ 3 จัดอบรมในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง เลขที่ 9 หมู่ 11 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 🎯🎯สมัครผ่านระบบ Online ถึงวันที่ 14 ก.ค. 65 ตามลิ้งค์หรือ QR Code ที่แนบได้เลยค่ะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม 15 ก.ค. 65สมัครอบรมรุ่นที่ 2 https://docs.google.com/…/1QPldjKPIBekpYnPHtsugBjP…/editสมัครอบรมรุ่นที่ 3 https://docs.google.com/…/1SXGq1W…/edit