ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

ศจช. หรือ “ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน” อีกหนึ่งหน่วยงานเคียงคู่พี่น้องเกษตรกร ว่าแต่…ศจช. คืออะไร มีบทบาทหน้าอย่างไร เกษตรกรจะได้รับประโยชน์ และสามารถเข้ารับบริการได้อย่างไรบ้าง วันนี้มาทำความรู้จักกันค่ะ

ติดตามเรื่องนี้มีคำตอบกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร >> https://bit.ly/3dFZ7ZA