วันที่ 17 มกราคม 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตรกรมส่งเสริมเกษตร และรับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

          

          

         

          

ขอบคุณภาพจาก : ฝ่ายสารบรรณ สำนักเลขานุการกรม