ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

🥜ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตะกูลถั่วชุมชน กระจายเมล็ดพันธุ์ดี ยกระดับคุณภาพผลผลิต🥜

🥜ชนิดถั่วที่เกษตรกรนิยมปลูกในอดีต ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง แต่ปัจจุบันมีการปลูกน้อยลง เนื่องจากขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ที่ดี ขาดความรู้ เทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้อง จึงทำให้ผลผลิตต่ำ

🥜กรมส่งเสริมการเกษตร จึงสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตะกูลถั่วชุมชน เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ที่ดีสู่ระบบการผลิต

🔹 หากเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน
————————————————————-
🔸ลิงก์ยูทูป : https://www.youtube.com/watch?v=TnlzjMU6L2o
———————————
🔸ผลิตโดย กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร