ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 26 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร มอบดอกดารารัตน์ จำนวน 142 ดอก ให้กับสำนักงานเลขานุการกรม