ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ปิดให้บริการ ณ จุดบริการทั้ง 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2564

จุดบริการที่ 1

อาคาร 1 ชั้น 1 (ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร)

จุดบริการที่ 2

อาคารโรงพิมพ์ ชั้น 1 (ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร)

จุดบริการที่ 3

อาคารเบญจสิริกิติ์ ชั้น 5 (ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร