ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ทางการเกษตร (บริการฟรี) เช่น รถไถเดินตาม,เครื่องสูบน้ำ,เครื่องตัดหญ้า,เครื่องพ่นยา

โดยให้บริการในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

แวะไปใช้บริการกันได้นะคะที่มา >>> https://www.facebook.com/photo/?fbid=2922732351390159&set=a.1424531494543593