ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ยังคงติดตามและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสรุปยอด ทำสถิติ จัดบอร์ดรายงานผลต่อผู้บริหาร