ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ยังคงติดตามและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสรุปยอด ทำสถิติ จัดบอร์ดรายงานผลต่อผู้บริหาร