ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

สงกรานต์นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรชวนซื้อสินค้าเกษตรไทย ที่เว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com

อาทิ สินค้าสำหรับประแป้ง เล่นน้ำสงกรานต์ สำหรับมอบแก่ญาติผู้ใหญ่ สำหรับบำรุงผิวพรรณ รวมถึงสินค้าขนมขบเคี้ยวแก้ง่วงระหว่างเดินทางไกล และอื่น ๆ อีกมากมาย

เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง

#ตลาดเกษตรกรออนไลน์