ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

สับปะรด GI ท่าอุเทน

© ลิขสิทธิ์ของกรมส่งเสริมการเกษตร • สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

ภาพจาก : ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02hwGMytyw3xC2y4aKQcaNgjfpJN7wpPa41sEqyyPLaVuFnN7xtsaPTmwAc1p4dMF2l&id=104846481970438