ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 12 เมษายน 2566 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนประเด็นแผนบริหารจัดการไม้ผลภาคตะวันออกปี 2566 ณ ห้องศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจะออกอากาศทางรายการ 5 อาสา ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ต่อไป