ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

นายทวีพงศ์ สุวรรณโร เลขานุการกรม นำข้าราชการและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายสำราญ สาราบรรณ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 18 ณ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร