เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตรให้บริการจุดบริการประชาชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสงกรานต์  ภักดีคง รองอธิบกีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแจกอาหารและน้ำดื่มด้วย ณ สนามหลวง วังสราญรมย์