สำรวจแปลงข้าวดี…มีชัยไปกว่าครึ่ง

สำรวจแปลงข้าวดี…มีชัยไปกว่าครึ่ง

ที่มา : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร