ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI อีกหนึ่งเครื่องหมายการันตีคุณภาพผัก-ผลไม้ท้องถิ่นของไทย ที่ได้รับการคุ้มครองให้เป็นสิทธิของชุมชน ผ่านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ช่วยเพิ่มมูลค่าและยกระดับแบรนด์ของสินค้าไปสู่เวทีนานาชาติ

วันนี้ แอดมินขอแนะนำทุกท่านรู้จักกับผัก-ผลไม้ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ไทย เผื่อท่านที่กำลังมองหาสินค้าแบรนด์ชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ รสชาติที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากพื้นที่อื่น

ติดตามเรื่องนี้มีคำตอบกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร >> https://bit.ly/3dFZ7ZA