ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

หนอนด้วงหนวดยาวในทุเรียน

สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
เตือนระวัง “หนอนด้วงหนวดยาวในทุเรียน”