ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

หน้าแล้งนี้ปลูกพืชอะไรดี

ก่อนการปลูกพืชในหน้าแล้ง ต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชนิดของพืช ระยะการเติบโตจนถึงการเก็บเกี่ยว รวมถึงการใช้น้ำและระบบน้ำที่ควรใช้ ต้องทำอย่างไรบ้าง? วันนี้มาอ่านไปพร้อมๆ กันเลย