ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

หลักสูตรอบรมฟรีเดือนมิถุนายน สมัครเข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพมีดีที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ สำหรับเดือนมิถุนายนนี้ มีการจัดอบรมใน 2 จังหวัด จะมีหลักสูตรใดหน้าสนใจบ้าง มาดูกันเลยค่า

จังหวัดฉะเชิงเทรา  หลักสูตรการทำน้ำมันไพล ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา
 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 090-514-6596

จังหวัดเลย  หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (น้ำมันนวดคลายเส้น,ขี้ผึ้งไพล) ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย
 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-705-6540

#อบรมฝึกอาชีพมีดีที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ