วันที่ 26 กันยายน 2560 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อช่อง 3 เรื่องความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ณ ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร