ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์กับทางช่อง 7 กรณีมะนาวราคาตกต่ำ ณ ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร