วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์เรื่องผลการดำเนินการป้องกันหนอนหัวดำ ศัตรูสำคัญของมะพร้าว