ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

สวัสดีปีใหม่ 2561 สมาชิกครอบครัว “ส่งเสริมการเกษตรทุกท่าน”

ปีใหม่นี้ ขอให้ทุกท่านได้เป็นผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นผู้ที่ขยันสร้างแต่คุณงามความดี เป็นผู้ที่ประสบแต่ความสุข ทั้งในทางโลกและทางธรรม ประสบผลแต่สิ่งดีๆ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เปี่ยมด้วยพลังใจที่สมบูรณ์ มากล้นด้วยพลังศัรทธา ของการกระทำดี ทั้งเพื่อองค์กร พี่น้องเกษตรกร และเพื่อแผ่นดินไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเรา

ขอให้พวกเราทุกคนโชคดี
สมชาย ชาญณรงค์กุล
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร