ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

“อะโวคาโด พันธุ์แฮส” คัดเกรด จากสวนวังพลากร อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เนื้อเหนียว มัน ไม่ฉ่ำน้ำ ไซส์ 4-5 ลูกต่อกิโลกรัม

  • หมายเหตุ ราคาแต่ละช่วงอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิตและความต้องการของตลาด กรุณาติดต่อสอบถามผู้ขาย
  • กลุ่มแปลงใหญ่อโวคาโดพบพระ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
  • โทร. 0819505574