ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

อะโวคาโด พืชเศรษฐกิจหลักบนพื้นที่สูง

รู้หรือไม่? อะโวคาโดได้รับความนิยมมากในกลุ่มคนรักสุขภาพ เพราะมีประโยชน์ทางโภชณาการสูง อีกทั้งปัจจุบันยังถูกจัดเป็นไม้ผลเศรษฐกิจสำคัญที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกเป็นอาชีพอีกด้วย

แล้วอะโวคาโด ที่นิยมปลูกมีพันธุ์อะไรบ้าง ต้องปลูกอย่างไร ถ้ามีข้อสงสัยปรึกษาใครได้บ้าง? คลิกหาคำตอบในแต่ละหน้าไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ