ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

อาการขาดธาตุอาหารรอง

  • Ca แคลเซียม – ยอดใบไม่เจริญเติบโต ผลเน่า และยุบ
  • Mg แมกนีเซียม – พบสีเหลืองระหว่างเส้นใบ หากรุนแรงจะพบจุดสีน้ำตาล
  • S กำมะถัน – ใบมีสีเขียวอ่อน คล้ายกับขาดธาตุไนโตรเจน แต่แสดงที่ใบอ่อนก่อน

จัดทำโดย : สถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร DOAE K-STATION