ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

อาการขาดธาตุอาหารหลัก

  • N ไนโตรเจน – ใบเล็ก จำนวนน้อย ใบล่างมีสีเขียวอ่อนและเหลือง จนใบไหม้
  • P ฟอสฟอรัส – ยอดใบแห้ง สีน้ำตาลแดง ลุกลามลงมา และใบจะหดตัวม้วนขึ้น
  • K โพแทสเซียม – บริเวณขอบใบและปลายใบส่วนล่างเหลืองแล้วแห้งตาย

จัดทำโดย : สถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร DOAE K-STATION