ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

อาการขาดธาตุอาหารเสริม

  • Fe เหล็ก – ใบอ่อน มีอาการเหลืองระหว่างเส้นใบ สีซีด และมีขนาดเล็กกว่าปกติ
  • Zn สังกะสี – ลักษณะอาการคล้ายกับขาดธาตุเหล็ก ใบแคบ ขอบใบบิด ปล้องสั้น
  • B โบรอน – ยอดต้นบิดงอ ใบอ่อนบาง โปร่งใส เส้นกลางใบหนากร้าน และตกกระ
  • Mo โมลิบดินัม – ยากต่อการสังเกต หากพบ เช่น ใบมะเขือเทศ มีสีเหลืองทอง
  • Mn แมงกานีส – ใบเหลือง ลายเป็นระบบร่างแห
  • Cu ทองแดง – ใบอ่อนมีสีเขียวแก่ บิด ผิดรูป ม้วนงอ และจุดแผลตายบนใบ
  • Cl คลอรีน – ใบเหี่ยว ค่อย ๆ เหลืองแล้วตาย อาการขาดธาตุคลอรีนจะพบได้น้อย
  • Ni นิเกิล – ไม่ค่อยพบปัญหาการขาดธาตุนิเกิลในดิน เพราะพืชต้องการต่ำมาก

จัดทำโดย : สถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร DOAE K-STATION