ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


อ้อย (SUGAR CANE)

ท่อนพันธุ์ “อ้อย” ที่ดี

  • พันธุ์แท้ ไม่มีพันธุ์อื่นปน
  • อ้อยที่ใช้ทำพันธุ์ ควรมีอายุ 8-10 เดือน
  • มีความสามารถในการไว้ตอได้ ไม่ต่ำกว่า 2 ตอ
  • ทนทานต่อโรคและแมลง เหมาะสมกับพื้นที่ ชนิดดิน
  • ตาอ้อยบนท่อนพันธุ์ ควรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่เสียหาย

จัดทำโดย : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070494930854