ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวสุกัญญา พัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีกับนางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งเลขานุการกรม ณ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร