ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

📢เชิญชม Live
“งานสืบสานพิธีทำขวัญเกลือและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเลเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่”

📍ณ สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม .จ.เพชรบุรี

⏰ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2564 ทาง FB.กรมส่งเสริมการเกษตร
ตั้งแต่เวลา 6.45 น. เป็นต้นไป

ทำขวัญเกลือ #Fieldday