ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เชิญชวนชาวกรมส่งเสริมการเกษตรทุกท่าน มาอัพเดทความรู้เกี่ยวกับอาเซียนกันค่ะ ในฐานะที่ปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพและประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้แนวคิดหลัก ‘ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน Advancing Partnerships for Sustainability’

ค้นหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมได้ที่

📌ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์

☎️โทรศัพท์ 0 2579 2594

☎️หมายเลขภายใน 440, 446

>> เว็บไซต์ http://library.doae.go.th/